Profil

Objek Pengawasan & Pelayanan

Komoditi utama yang menjadi objek pengawasan dan pelayanan di KPPBC TMP A Jakarta adalah

                   1. Barang Kena Cukai (BKC) 

                        a. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan,

                        b. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HT)

                   2. Ekspor dan Impor

                   3. Kawasan Berikat (KB)

                   4. Gudang Berikat (GB)

                   5. Pusat Logistik Berikat (PLB)

                   6. Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

                   7. Pameran Berikat

                   8.  Toko Bebas Bea (TBB)

                   9. Konsolidator

                   10. Barang -barang impor khusus (perorangan) melalui Jasa Titipan.